Tanáraink

Ssz.

Pedagógus neve

Beosztása

Végzettsége

1.

Ácsné Sólya Roxána

tanító

természetismeret műveltségterület

2.

Dóra Péter

tanító

testnevelés szakkollégium

3.

Duschnig Mónika

tanító

ének-zene műveltségterület

német szakos tanár

4.

Gáborikné Dudla Györgyi

tanító

ének-zene műveltségterület

5.

Gazdagné Kara Erzsébet

tanító

angol nyelv, ember és társadalom műveltségterület

6.

Haspel Andrea

tanár

matematika-testnevelés

7.

Kelemenné Petrik Csilla

tanár

történelem-orosz, etika, fejlesztőpedagógus

8.

Kollárné Kara Éva

tanár

szlovák-földrajz

9.

Mészáros Katalin

tanár

matematika-testnevelés

10.

Pálszabóné Hegedüs Erika

tanító

vizuális nevelés műveltségterület

11.

Péter Gyöngyi

tanár

biológia, környezetvédelem

12.

Szűcsné Takács Zsuzsanna

vezető

történelem-földrajz

könyvtáros asszisztens

közoktatási vezető

13.

Thiesz Melinda

vezető-helyettes

magyar-orosz, kémia

 

14.

Tuska-Gyimesvári Dóra Csilla

pedagógiai asszisztens

gyógypedagógiai asszisztens